Comandulli CCM 300

kantarica za ravno brušenje do 200 mm visine i 3 metra dužine,

stroj sa 1 suportom

u vrlo dobrom stanju, ispravan