Comandulli Edilux 10+4+2

Comandulli kantarica

stroj je opremljen sa kalibratorom , okapnicom, 10 prednjih glava