Comandulli Nastro

Comandulli kantarica

stroj je opremljen sa kalibratorom , okapnicom, 10 prednjih glava