Comandulli Edilux 8+4+2

Klasi─Źna Comandulli kantarica
8 suport za ravno 2 gornja i 2 donja suporta
1 kalibrator
1 suport za profile ili okapnicu
stroj u dobrome sanju