Comandulli System Plus+PN+CU 8

Kantarica za izradu ravnih rubova i profila

automatska izmjena alata sa 6 pozicija