Disk za frezanje

disk za frezanje fi 350 mm i 40 širine