Marmo meccanica LCV 811

vertikalna kantarica za ravnu obradu kamena

6 glava + okapnica,

gornja i donja fazna