Novi Comandulli kljun za prihvat alata

Novi Comandulli kljun za prihvat alata