Novi Comandulli kljun za prihvat alata

Novi Comandulli kljun za prihvat alata

3 komada na stanju