Pjeskarilica Radler & Ruf

Njemački  model  pjeskarilice,
100 l  8 bar,
kompletan sa crijevima divnom,
ventil za auto.  otvaranje zraka.