Steup BS 1000

Steup  mostna freza
sa automatskim posmacima
motor 18 kW  disk 1000 mm
manualni okretni stol