Zglobna polirka Big Job

Mala zglobna  polirka  sa  pokretnim  stolom,
za  obradu  manjih komada ,
mogučnost brušenja, četkanja i bušenja .