1

Comandulli Penta 5-4

kantarica sa :
– 5 motora 1,5 kW za frontalne rubove, brusevi Φ 130 mm
– 2 gornja i 2 donja motora za rubove
– suport za okapnice Φ 260 mm
– radna dužina od cca 220 mm do neograničeno
– debljina materijala 10-70 mm
– širina pokretne trake 600 mm
– minimalna radna širina 80 mm
– dimenzije stroja 3,8 x 1,7 x 1,8 m