1

Comandulli Speedy System

Talijanska kantarica sa jednom glavom

Automatski stroj za izradu  profila “C “i polu “C”
max . vel. obrade do 120 mm., god.proizvodnje 2002.
Automatska izmjena do 6 različitih alata.