1

Incimar MC 800

Orginalni talijanski stroj
za graviranje slova i ornamenata.